M?larkonferens


Teambuildning

Redan Alexander Dumas tre musket?rer f?rstod vikten av samarbete. Devisen ?en f?r alla, alla f?r en? ?r minst lika aktuell idag som d?. ?vningarna i v?r teambuilding bygger p? upplevelsebaserad inl?rning och Will Schutzs FIRO-teori f?r att tr?na gruppens samarbetsf?rm?ga.

Aktiviteten genomf?rs utomhus/inomhus ?ret runt och leds av v?lutbildade instrukt?rer fr?n Aktiva Upplevelser. www.aktivaupplevelser.se
Kombinera g?rna denna aktivitet med en ?terkopplande f?rl?sning, f?r att f? en f?rdjupande f?rst?else kring hur ni som arbetsgrupp kan ?ka er effektivitet och arbetstrivsel.

?Power Track? ?r samlingsnamnet p? en serie grupputvecklande ?vningar som togs fram av den tyske filosofen och pedagogen Kurt Hahn (1886-1974). Kurt Hahn var en av de fr?msta pionj?rerna inom den experimentella pedagogiken som byggde p? "Learning by doing".

?vningarna st?ller stora krav p? gruppens inb?rdes kommunikation, delaktighet, f?rst?else, tillit, kreativitet och samarbetsf?rm?ga. Upplevelserna f?rankras i korta teorier efter processgenomg?ngarna.