L?vuddenAkademien?ppna kurser

Kurserna ?r ?ppna f?r chefer och ledare p? olika befattningar i organisationer/f?retag. Utbildningen erbjuder d?rmed ?ven ett m?te och erfarenhetsutbyte mellan ledare fr?n olika f?retag. 

NSC

Ny Som Chef v?nder sig till dig som ?r ny p? din ledar/chefs befattning. Det ?r ett kort program p? 2 dagar som skall ge dig grunder i ledarskapet och f?rst?elsen f?r din roll som ledare och chef. Fokus ligger p? samtals-/retorik tr?ning och grunderna i ledarskap. (2 dagar)

N?sta kursstart - v?r: 12 mars 2010 

GL
Grundl?ggande Ledarskap
syftar till att utveckla ledare som kan skapa h?gpresterande team d?r f?rm?gan att kommunicera tydliga m?l kalibreras med medarbetarnas f?rm?ga att vara effektiva s?v?l som individer som i grupp. Utbildningen v?nder sig till samtliga chefer/ledare som har arbetat ett tag som arbetsledare/chef men har en vilja att utveckla sitt ledarskap. (5 dagar, 2 ?vernattningar)

N?sta kursstart - v?r: 10 - 11 feb 2010 

PFL

Prestations Fokuserat Ledarskap?
bygger p? tankar kring att varje m?nniska kan och vill utvecklas samt f?rs?ker f?rst? och skapa meningsfullhet i sin vardag. Genom att prestera och k?nna att jag n?r uppsatta m?l kommer lusten och v?lm?ende f?r individen. F?r f?retaget inneb?r det att ha h?gpresterande, friska och motiverade medarbetare som vet f?retagets m?ls?ttning och d?rigenom blir b?rare av f?retagets varum?rke. Utbildningen v?nder sig till ledare med ansvar f?r personal och resultat. (8 dagar, 4 ?vernattningar)

N?sta kursstart: v?ren 2010

F?r mer info och bokning kontakta L?vuddenAkademien
Bj?rn Ollson  0707-790 007  0707-790 007

Konferans - L?vudden
Magnus Jonason  070-396 44 68  070-396 44 68