M?larkonferens


Kapell

P? L?vudden finns det inte bara ett kapell, utan tv? - och en l?ng erfarenhet och tradition kring br?llop, dop och begravningar.

Inomhuskapellet med plats f?r ca 60 sittande, med ett f?nster ut mot M?laren och med V?ster?s stadshorisont i bakgrunden, ?r en vacker och stillsam plats f?r alla v?ra g?ster.

Utomhuskapellet eller Friluftskyrkan, med plats f?r ca 100 sittande g?ster, ?r en plats n?ra naturen. H?r kan man vigas eller d?pas under bj?rkkronorna med utsikt ?ver M?larens vatten.

KFUM ansvarar f?r driften av kapellen och tar hand om bokningar av ert ?nskade arrangemang. Kontakta oss g?rna s? hj?lper vi er vidare. 

Br?llop - L?vudden