M?larkonferens


Hitta hit

V?r adress
L?vudden, 725 91 V?ster?s
Telefon vx 021-18 52 30, Fax 021-12 30 36
E-post: info@lovudden.se  

Karta
Se eniros kartguide


F?r bes?kskartan p? PDF, klicka h?r

Med bil
F?r att hitta till L?vudden med bil sv?nger ni av E18 vid B?ckbymotet (Erikslundavfarten till 66:an) och k?r mot Hamnen. ?k rakt p? mot Barkar?/Tid? Lind? i ca 5 kilometer tills ni ser L?vuddenskylten p? h?ger sida. Sv?ng v?nster och k?r fram till parkeringen ut mot vattnet och ni ?r framme. Vi har fri parkering.

V?ra koordinater:

Lat N  59? 34' 49"

Lon E 16? 31' 13"

Eller
X 6606909
Y1540411

Med buss
V?stmanlands Lokaltrafik, buss nr 25 stannar vid L?vudden, se tidtabell www.lanstrafiken.se

Med b?t
From maj 2008 kommer b?trafiken fr?n stan med Elbaf?rjan trafikera V?stsidan och l?gga an n?gra hundra meter fr?n anl?ggningen. Med 8 turer per dag, f?r tidtabell se Rederi M?larstaden.

Med cykel eller till fots
Cykelled g?r fr?n centrum ut till L?vudden, f?rbi M?larhamnarna och Johannisbergs herrg?rd. Cykelturen ?r ca 5 km och tar ca 20 minuter.

Kommer du med t?g till V?ster?s station har du n?ra till busstationen och taxi. P? promenadavst?nd finns ?ven b?tkajen.

Varmt v?lkomna!