M?larkonferens


Historik

L?vudden har en l?ng historia kring l?rande och aktiviteter. Denna del av historien kommer vi att jobba vidare med d? L?vudden skall vara en plats f?r m?ten.

2007 februari

 • Lars Svorse och Magnus Jonason tar ?ver och driver L?vudden vidare med inriktning mot aktiviteter, l?rande och konferens. L?vudden AB antar arbetsnamnet L?vudden M?larkonferens. F?rutom konferens, hotell och restaurangverksamhet driver idag L?vudden AB ?ven L?vuddenAkademien-ett bolag f?r utbildning inom ledarskap/organisationsutveckling.

  L?s mer om L?vudden AB och resan fram till 2009! Resan p? L?vudden.pdf

1991-2000  

 • KFUM l?mnar driften av L?vudden och den drivs i privat ?go i olika f?retag fr?n 1999 - 2007. 

1981-1990

 • L?vuddens kapell byggs och huvudbyggnaden byggs ut.
 • Kapellet invigs av Biskop Palmqvist.
 • G?sthemmet byggs om till hotell.
 • L?vudden ?r flyktingf?rl?ggning mellan 1983-1985.

1971-1980

 • Sj?stugan byggs
 • Sportg?rden byggs med omkl?dningsrum och dusch.
 • Omr?det asfalteras och P-platser skapas.  

1961-1970

 • Ungdomshallen uppf?rs den nuvarande konferenssal Rid?n.
 • SIDA startar sitt spr?klaboratorium. 1968?1992
 • Thore B Anderssons konstverk ?-och se ett stort ljus? avt?cks i nuvarande konferenssalen Rid?n.
 • Elevhemmet, idag hotell, byggs om till g?sthem.

1950-1960

 • Verksamheten pojkidrottskoloni startas och permanentas med hyddor i l?geromr?det.
 • Hakonbolaget gav Stensborgs som g?va och cykelstall samt verkstad med omkl?dningsrum skapades.
 • Idrottsplatsen renoveras
 • Huvudbyggnaden bygg ut och elevmatsal, nuvarande festv?ning Oasen, skapas.
 • V?ster?s stad deponerar skulpturen ?Ansgar?, samt l?parstatyetten s?tts upp b?da av Carl Eldh.

1933-1950

 • Infartsv?g till L?vudden byggs och en idrottsplats b?rjar planeras
 • STFs vandrarhemsr?relse startas, ett samarbete med L?vudden sker -33
 • Idrottsplatsen b?rjar byggas och en all? med piltr?d planteras.
 • Kommunen ger bidrag till vandrarhemsbyggnad -36,-39
 • Friluftskyrkan byggs och klockstapeln reses.
 • Dom?nverket s?ljer ca 4 ha mark till L?vudden, priset var 25 ?re.
 • 1942 blir Johannisbergs Herrg?rd FFV (FlygF?rvaltningens vekstadskola) elevhem.
 • 1945 uppf?rdes L?vuddens huvudbyggnad och stork?k byggs.
 • FFV-elevhem uppf?rdes 1949, det nuvarande hotellet. 

 1928

 • KFUM f?rv?rvar L?vudden.
Historik - L?vudden