M?larkonferens


F?retagsanpassade utbildningar

Vi erbjuder f?retagsanpassade utbildningar f?rlagda p? L?vudden M?larkonferens. h?r kan vi erbjuda allt i ett paket d?r ni ?ven efter behov kan ha egen konferenstid och umg?s under trevliga former.

F?retaget/Organisationen ?r som en organism och f?r?ndras d?rf?r st?ndigt. Detta kr?ver att m?l, strategier analyseras, f?rb?ttringsomr?den definieras och handlingsplaner skapas.
H?r ?r det viktigt att den erfarenhet och kompetens som finns i organisationen tillvaratas s? att handlingsplanerna g?r :

 ?? Fr?n Tanke till Handling.?


Denna aktivitet f?r inte vara en l?st f?reteelse utan skall vara en kontinuerligt p?g?ende process och en naturlig del i organisationen.

F?r information kontakta

Magnus Jonason
070-396 44 68